dr n. med. Joanna Hadrowicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W 2009r. ukończyła kierunek Lekarsko-Dentystyczny

W 2015r. obroniła pracę doktorską pt. „Zmiany entropii tekstury kości wokół wszczepów zębowych w zależności od wybranych parametrów hormonalnych i obrotu kostnego”. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego z uwagi na wielodyscyplinarne opracowanie tematu

W 2019r. uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny protetyki stomatologicznej

W latach 2012-2019 była młodszym asystentem w I Poradni Protetyki Stomatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po studiach przez wiele lat współpracowała naukowo z Prof. Marcinem Kozakiewiczem Kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi - Konsultantem wojewódzkim z dziedziny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w polskich jak i zagranicznych renomowanych czasopismach naukowych.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w kursach oraz konferencjach.

dr n. med. Piotr Hadrowicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W 2011r. ukończył kierunek Lekarski

W 2014r. ukończył kierunek Lekarsko-Dentystyczny

W 2016 roku obronił pracę doktorską pt. "Próba oceny relacji wyników analizy obrazu u pacjentów z wszczepami zębowymi opartej o macierz długości serii i macierz zdarzeń." Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego z uwagi na nowatorskie metody i duże korzyści kliniczne. Promotorami pracy byli prof. M. Kozakiewicz oraz prof. A. Gesing.

W latach 2013-2019 pracował na stanowisku mł. asystenta-rezydenta w Oddziale Laryngologicznym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, w latach 2017-2020r. pracował także w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi jako młodszy, a następnie starszy asystent. W obu miejscach pracy operował pacjentów zgodnie z profilem Oddziałów.

Od 2014r. pracuje także jako lekarz-dentysta.

W 2019r. uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny otorynolaryngologii.

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych zarówno w polskich jak i zagranicznych renomowanych czasopismach naukowych.

Od 2013r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Laryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi

W latach 09.2019 do 07.2022r. Pełnił funkcję Kierownika Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Od 2022r. Wykładowca Szkoły Laryngologów

Od 08.2022r. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Otolaryngologii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chirurgicznym chorób z zakresu głowy i szyi.

Kontakt

HADROWICZ STOMATOLOGIA S.C.
JOANNA HADROWICZ, PIOTR HADROWICZ

ul. Kordeckiego 56, 42-226 Częstochowa
(w Centrum Medycznym Promyk, piętro 1, gabinet nr 3)

NIP: 5732738487, REGON: 523273285

Tel. 727 779 316